Årsmøte 2015

20.11.2014

Årsmøte 2015 avholdes 20. januar 2015

Årsmøte 2015 avholdes på Saigon Palace tisdag 20.januar kl 18.30.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar 2015.