Årsmelding 2014

Årsemelding for 2014

Årsmøte Porsgrunn og Omegn Travselskap 2015

 

Tirsdag 20.01.2015 kl 18.30

Saigon Palace, Porsgrunn

 

Dagsordren

 

  1. Åpning

 

  1. Valg av dirigent, referent samt 2 til å undertegne protokollen.

 

  1. Årsmelding

 

  1. Regnskap

 

  1. Fastsette kontingent

 

  1. Innkomne forslag

 

  1. Valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning og Regnskap 2014

 

Valg 2015

 

Styret har i 2014 bestått av:

Formann: Kjell Norling

Viseformann: Trygve Eriksen

Kasserer: Morten Røh Petersen 

Sekretær: Gisle Amundsen

Styremedlem: Christer Abrahamsen

Vararepresentanter: Per Gottling, Christian Halvorsen og Torgeir Jansen.

 

Arrangementskomiteen:

Torbjørn Bergene, Torgeir Jansen, Anders Hesmyr, Geir Ufs, Einar Pedersen, Tom Gulliksen og Terje Innes Hansen.

 

Banekomite rettbanen:

Per Gottling, Gjeruld Gjeruldsen, Torbjørn Hesmyr og Torgeir Jansen.

 

Revisorer:

Torbjørn Hesmyr og Walter Torjussen.

 

Valgkomite

Svein Norling, Tommy Norbakk og Åge Holløkken.

 

Styret fikk årsmøtets fullmakt til å utnevne representanter til generalforsamling i Det Norske Travselskap, Telemark Travforbund, Telemark Toto samt Klosterskogen Travbane.

 

Styremøter

Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter. Flere større og mindre saker er behandlet. I tillegg til møtene har styrets medlemmer hatt utstrakt kontakt gjennom året.

 

Organisasjon

Porsgrunn og Omegn Travselskap har i 2014 hatt 145 registrerte medlemmer totalt.

 

 

 

 

 

Representasjon

Svein Norling er vara i DNT og nestleder i Telemark Toto og formann i Telemark Travforbund.

 

Kjell Norling, Trygve Eriksen og Terje Innes Hansen deltok på DNT’s høstkonferanse.

 

Kjell Norling deltok også på DNT’s generalforsamling.

 

Kursvirksomhet

Det har kun vært et forenklet hjemmeside kurs med Trygve Eriksen og Morten Røh Pettersen i 2014.

 

Premiekjøring - Klosterskogen Travbane

Sesongens premiekjøring ble arrangert på Klosterskogen 11. Januar 2014.

Vi kunne ønsket flere deltakere. Arrangementet gikk som vanlig helt etter boka.

 

V75 kjøring Klosterskogen Travbane

V75 kjøring, Lørdag 9. August 2014. Som vanlig hadde vi gjort en god jobb på sponsorsiden med sponsorer i alle løp. Vi hadde i år flotte premier kjøpt hos Porsgrund Porselænsfabrikk. Sponsorene ble som vanlig traktert med ”VIP” behandling i eget VIP telt på publikumsiden, med grillmat og serving.

Arrangementet gikk meget vellykket, og de fleste sponsorer spurte allerede da om de kunne bli med til neste år.

 

Vallerbanen

Treningsbanen blir etter planen tilgjengelig i Mai 2015 etter å ha vært utilgjengelig grunnet arbeid med ny Jernbane. 

 

Sport

Per Gottling har tatt 58 trippelplasseringer på 130 starter som trener i 2014.

Thomas Ellefsen ble gjennom en 2. plass på Bjerke i September kvalifisert til å delta i et stor amatørløp på Vincennes under Prix de Amerique helgen i slutten av Januar.

 

Årets hester i 2014.

Kaldblod:

Gomnes Odin               22 000,-                    Leif Roger Fink

 

Varmblod:

Tourbillon                   231 940,-                    Gisle Winther & Alexander W. Hogstad

 

 

Vi gratulerer!

 

 

 

 

 

 

Våre trenere har følgende resultater.

 

Navn

Starter

1

2

3

Øvrige

Innkjørt

Per Gottling

 

130

28

17

13

22

1 057 000

 

 

Vår aktive i banene har følgende resultater.

 

Navn

Starter

1

2

3

Øvrige

Innkjørt

Thomas Ellefsen

8

1

1

0

3

42 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer!

 

 

Regnskap – Økonomi

Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 33 671,-

 

 

 

En oppfordring til våre medlemmer, meld inn hestene deres til vår hjemmeside. Dette for at vi skal kunne gi en bedre liste over årets prestasjoner. (www.travsport.no)

 

 

 

Porsgrunn Januar 2015

Porsgrunn og Omegn Travselskap

 

 

 

Kjell Norling

Trygve Eriksen

Morten Røh Petersen

Gisle Amundsen

 

 

Per Gottling

Torgeir Jansen

Christer Abrahamsen

Christian Halvorsen