Styret 2020

Skrevet av JS

Her finner du kontaktinformasjon for styret i 2020

Kjell Norling leder kjell.norling@gumpen.no 98015803
Terje Innes Hansen nesrleder than5@online.no 95031666
Morten Røh Petersen Kasserer mrpeters@frisurf.no 99226394
Svein Norling Sekretær post-sn@online.no.com 95829247
Gitte Teigen Hemyr Styremedlem gitter@maxutleie.no

95847586

Per Gottling Varamedlem pergottling@yahoo.no 97697124
Arve Kaasa Varamedlem kaasa-59@live.no 90120973
Christer Abrahamsen Varamedlem christer@elektrosveis.no 90647230
       
Valgkommite      
Morten Bergene      
Svein Arne Rundhovde      
Arve Kaasa      
       
Revisorer      
Torbjør Hesmyr      
Trygve Eriksen      
       
       
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
Revisor