Aktuelt

ÅRSMØTE-MELUM OG SOLUM TRAVKLUBB 18/1-2013 kl.19.00 på styrerommet Klosterskogen Travbane

Det var 23 av lagets medlemmer til stede, i tillegg til Tore Svendsen, forbundssekretær i Telemark Travforbund, og en eierrepresentant for Odine U.N. og et medfølge til et medlem.

1. Godkjenning av innkalling: ble godkjent

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll- Dirigent ble formann Øyvind Slåen, referent ble sekretær Gyri Kaasin, samt at Olav Kaasin og May Nøklegård ble valgt til å underskrive protokoller.

3. Årsberetning- ble lest opp og godkjent

4. Revidert regnskap- overskudd på 7161.38 kroner. Kasserer Hans Martin Lien forklarte plasseringen av visse inntekter og utgifter i regnskapet, spesielt i forhold til premiekjøringen. Leieinntekter av vognene var på 1200 kroner. Ble enighet om at kasserer skal gå gjennom regnskapet med revisorene neste år. Regnskapet ble godkjent.

5. Fastsettelse av medlemskontigent, gjelder for 2014. Ble enighet om 200 kroner som tidligere, men styret skal behandle om vi skal innføre familiemedlemskap under året.  I familiemedlemskap gjelder dette barn under 16 år. Det var også et spørsmål om vi skal ha passive medlemmer.

6. Innkomne forslag- ingen innkomne forslag, men ble påpekt at det skal være innkommet innen 14 dager før årsmøtet. Under dette punkt ble mønstringsløpstilskuddet diskutert som tidligere vedtatt på ekstraordinært årsmøte. Styret foreslo 1000 kroner per hest som klarte ett eller to mønstringsløp, men det ble vedtatt at det skulle utbetales 1000 kroner per godkjent mønstringsløp.

Mønstringsløpstilskudd-Mønstringsløpstilskudd tilfaller ansvarlig eier/leier (med godkjent leieavtale i DNT) av kvalifisert hest. Dette gjelder også ved andelslag. Det gis 1000 kroner per godkjent mønstringsløp under 2013. Hesten må stå registrert på eieren når mønstringsløpet blir godkjent. Eier må være medlem av Melum og Solum Travklubb før 1/1-2013, og det gis tilskudd til maks to hester per eier. Eier er ansvarlig for å melde fra til travklubben om godkjent mønstringsløp i løpet av 31/12-2013. Mønstringsløpstilskudd tas opp på nye årsmøter og vedtas for et av gangen avhengig av hvordan DNT legger opp ordningen og klubbens økonomi.

Leievogner- Arvid Johansen er ansvarlig for tilsyn av vognene.

7. Valg- Øyvind Slåen-gjenvalg, Hans Martin Lien-gjenvalg. Reidar Evensen ble valgt til første varamann og Knut Bråthen som andre varamann. Formann ble Øyvind Slåen og nestformann ble Johan Herbjørn Undem. Det nye styret blir Øyvind Slåen, Johan Herbjørn Undem, Gyri Kaasin og Kari Ellingsen, med Reidar Evensen og Knut Bråthen som varamedlemmer. Ailin Magnus blir klubbens nye ponniansvarlig. Valgkomite-Knut Kaasin kommer inn som nytt medlem. Valgkomiteen blir da Hans Even Andersen, 1 år, May Nøklegård, 2 år, Knut Kaasin, 3 år. Revisorer ble Oddvar Lindgren og Olav Kaasin med Kaj Grønli som varamedlem. Valgkomiteen kom med et punkt om at varamedlemmer skal ha møteplikt og få tilsendt nødvendige papirer, noe som har vært vanlig praksis i styret.

Annet

Det ble spurt etter sponsorer for premiekjøringen.

Mannskap til premiekjøringen. Øyvind Slåen kontakter medlemmer for diverse arbeider.

Folkehesten- Det er fortsatt en del andeler som ikke er solgt i hesten. Det ble enighet om at travklubben kjøper 20 andeler i folkehesten til Klosterskogen, og at styret kan blant annet bruke disse som premier til premiekjøringen.

Det er gitt signaler om at minstepremien i totalisatorløp vil bli 3000 kroner.

Temakveld 28/1-13 kl 19.00 på Klosterskogen Travbane der statens veivesen og Trygg Trafikk vil holde foredrag om bruk av refleks og med demonstrasjon av ekvipasjer i banen.

Tall for 2012 i Melum og Solum Travklubb. Det er registrert 47 starthester med ca 1,8 millioner innkjørt. I tillegg har klubben ca 17 unghester.

 


 

Mælum og Solum Travklubb arrangerte premiekjøring på Klosterskogen Travbane lørdag 2.mars. Det var 45 travere og 7 ponnier som deltok i de totalt 9 løpene. DNTs pokal gikk til Ty Svarten kusket av Knut Robin Dalsbotten. Hingsten etter Lome Elden og Alm Robyn fikk kamp til midt på oppløpet av Hellestvedt Thora, som galloperte  og ble disket for målgallop. 3-årige Zashay vant lavgrunnlagsløpet for varmblods for Tom Erik Solberg. Kjell Staakkans Minnesløp gikk i år til Ramstad Eld, som vant med sin trener Jan Rune Gaustad fra 60m tillegg. Hele ti kaldblodshester grunnlag 0 deltok og sterkest på oppløpet var 10 årige Tinn Rosa kusket av Thomas Tvedt. Ponniløpet gikk til Finette`s Alice etter oppløpskamp med Celina B.

Løp1. Ponniløp 1.Finette`s Alice-FCØdegård-AØdegård, 2. Celina B, 3: Mærtha, 4. Linhagens Fritz(SE),5. Charlie C.C.(SE), 6.Eksl.Classic Lady,7.Moflos Munter(SE)

Løp2. 1.Zashay-L.Hansen-TE Solberg-1.22.8,2.Lins Rybak, 3. Jacquelin Chip, 4.Northern Star,J.B.`s Oscar,g,Eck Lover Boy,Golden Va Bene,g.

Løp3. 1.Nøstemix-R.Evensen-HEAndersen-1.36.7,2.Mellem Borken,3.Findal Odin,Nadine U.N.,Fjeldbaus,g,Ruskeli Odin

Løp4 1.Tinn Rosa-SOVegen-TTvedt-1.42.0,2.Villvi,g,3.Lønne Eld,4.Edel Frøya,5.Sagvara,Lerud Kvikka,g,W.J.Anka Den Nye,g,Sørdal Føyka,g,Einstad Jenta,g,Sørdal Vår,dg,

Løp5. 1.Memory`s Chip-KAndersen1.23.6,2.Sweet Victory,3.Herr Baltazhar,Love To Hate,Mr.Ratzeputz,X.L.Hornline

Løp6. 1.Ty Svarten-ASHoltan-KRDalsbotten,2.Aarbakks Ola,g,Lønne Jerkeld,g,Hellestvedt Thora,dg,

Løp7. Monteløp 1.Ciba Stall Ciba-1.22.2,2.Incessant Speed,Thai Madonna

Løp8 Kjell Staakkans Minnesløp 1.Ramstad Eld-Stall Ekjo&JRG-JRGaustad-1.33.8,2.Almandin,Spang Jo Best,Vigleik

Løp9.Howthehaloareyou-OBHoppestad-1.20.7,2.Mr. Cantab,3.Shadow of The Wind,g,Spirit of Gulema,Per Cassa,dg,


Da er startlistene for premiekjøring Melum og Solum Travlag den 2 mars 2013 klare.

 

MELUM OG SOLUM TRAVKLUBB
Premiekjøring på Klosterskogen Travbane
Lørdag 2. mars 2013 kl. 12.00.
 

1.løp: Ponniløp – alle kategorier.

 

 

 

 

 

 

Eier

Kusk 

1

Moflos Munter (S)

14 år

1700 m

3.04.1

Axel Ødegård

Celine Talbot 

2

Märtha

11 år

1700 m

3.08.2

Gry J. Grønvold

Celine M. Larsen

3

Finette's Alice

 

14 år

 

2.39.4

Finn Chr. Ødegård

Amalie Ødegård

4

Celina B.

 

9 år

 

2.54.8

Stian H. Brynemo

Erik Sikane

5

Charlie CC. (S)

 

6 år

 

2.27.8

Celine Rød

Celine Rød

6

Eksl. Classic Lady

 

13 år

 

2.27.2

Sebastian Rød

Sebasian Rød

7

Linhagens Fritz (S)

 

14 år

 

2.23.2

Petter/Martin Hagen

Petter  Hagen

 Tillegg i ponniløpet kommer ettervert når det er ferdig utregnet

 

 

2.løp:  Varmblodshester. 2120 meter. 20 m v/ kr. 1,-., 40 m v/ kr. 7.000,-.
               Stengt ved kr. 14.000,-. 3 åringer  20 m godtgjørelse

 

1

Zashay

e. Fast Photo (US)

u. Global Ideal (SE)

3 år

2100 m

 

0

Lise Hansen

2

Northern Star

e. Shogun Lobell (US)

u. Candle Light

3 år

2100 m

    

0

Hege E. Skjellaug &

Ketil Bjåland

3

J.B.'s Oscar

 

5 år

2120 m

 

0

Stall Famix

4

Golden Va Bene

 

5 år

2120 m

 

0

Sølve Grøtvik

5

Eck Lover Boy

 

4 år

2120 m

 

0

Jon Steinar Falkevik

6

Lins Rybak

4 år

2160 m

 1.19.3

12.000

Gyri Kaasin

7

Jacquelin Chip

4 år

2160 m

1.18.0

13.230

Reidar Evensen

 

 

 

 

3.løp: Kaldblodshester. 2100 meter. 20 m v/ kr. 15.000,-. 40 m v/ kr.                         30.000,-.  Stengt v/ kr. 50.000,-.

 

1

Findal Odin

5 år

2100 m

 1.37.2

14.000

 Stall H.O.

2

Nadine U.N.

4 år

2100 m

1.36.0

6.000

Marianne Undem

3

Fjeldbaus

5 år

2100 m

1.34.4

13.500

Bjørn K. Herbjørnrød

4

Ruskeli Odin

5 år

2100 m

1.33.4

12.500

Olav K. Vefald & Kjell Vidar Braaten

5

Nøstemix

5 år

2140 m

1.31.5 a

38.500

Reidar Evensen

6

Mellem Borken

8 år

2140 m

1.33.0

43.500

Stine H. Juklerød

 

 

 

4.løp: Kaldblodshester. 2100 meter.

             20 m tillegg ved kr. 1,-. Stengt ved kr. 5.000,-.

     

1

Nuvre Spik

6 år

2100 m

 

0

Halvor Øyen

2

Villvi

5 år

2100 m

 

0

Kjetil & Hans B. Rød

3

Einstad Jenta

6 år

2100 m

     1.39.3

0

Anne Kari Løvli

4

Sagvara

4 år

2100 m

   

0

Svein Saga

5

Lønne Eld

5 år

2100 m

1.41.6

0

Pål Lønnebakke

6

Lerud Kvikka

5 år

2100 m

 

0

Randi H. Eilefsen

7

Tinn Rosa

10 år

2100 m

1.41.8

0

Svein O. Vegen & Camilla Hole

8

Sørdal Vår

4 år

2100 m

 

0

Henning Undem

9

Sørdal Føyka

5 år

2100 m

1.42.7

0

Henning & Henrik Undem

10

Edel Frøya

5 år

2100 m

1.40.4

0

Reidar Jansen

11

Ruskeli Scott

4 år

2100 m

 

0

Kari Braaten

12

W.J. Anka Den Nye

4 år

2100 m

 

0

Wigdis J. Teigland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.løp:  Varmblodshester. 2100 meter. 20 m v/ kr. 38.000,-. Stengt ved kr.                  75.000,-.

 

 

1

Love to Hate

6 år

2100 m

1.16.8 a

49.000

Inger Lene Brynemo

2

Sweet Victory

7 år

2100 m

1.18.7

25.000

Ailin Magnus & Esben larsen

3

Memory's Chip

6 år

2100 m

1.18.4 a    

22.500

Kjell & Anne Lise Andersen

4

Herr Baltazhar

5 år

2100 m

1.18.8 a

34.000

Signe Aaland & Gunvor S. Dragsten

5

Mr. Ratzeputz

5 år

2120 m

1.17.4 a

57.272

Niels Erik Bjåland

6

X.L. Hornline

8 år

2120 m

1.15.5 a

73.076

Stine H. Juklerød

 

 

 

6.løp:  DNTs Pokal. 3-årige kaldblodshester. 1700 meter. 20 m for hver                   vunnen pokal. Maks 3 tillegg.

 

1

Emse Frøya

e. H.G. Balder

u. Emse Guri

3 år

1700 m

 

0

Berit & Sigmund Paulsen

2

Ty Svarten

e. Lome Elden

u. Alm Robyn

3 år

1700 m

    

0

Anette S. Holtan

3

Aarbakks Ola

e. Röste Bo (SE)

u. Fjære Besta

3 år

1700 m

 

0

Kari H. Aarbakk

4

Hellestvedt Thora

e. Lome Kongen

u. Hellestvedt Rappa

3 år

1700 m

 

0

Kirstine Barth

5

Lønne Jerkeld

e. Mørtvedt Jerkeld

u. Mezzo Sopran

3 år

1700 m

 

0

Pål Lønnebakke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.løp: Montèløp. Varmblods- og kaldblodshester. Skjønnsmessig handicap.

 

1

Incessant Speed

9 år

2100 m

1.16.3 a

72.500

May Linn Kåsa

2

Ciba

7 år

2120 m

1.15.4 a

116.500

Stall Ciba

3

Thai Madonna

6 år

2120 m

1.15.9 a

135.000

Elisabeth Eide

4

Canny

9 år

2160 m

1.12.8 a

495.500

Marita N. Landsverk

 

 

 

 

8.løp: Kjell Staakans Minneløp.
        
Kaldblodshester. 2100 meter. 20 m v/ kr. 100.000,-, 40 m v/ kr. 200.000,-,              60 m v/ kr. 400.000,-.

 

1

Vigleik

6 år

2100 m

1.29.6 a

90.000

Jan Rune Gaustad

2

Spang Jo Best

10 år

2140 m

1.27.6 a

293.500

Anita & Aadne Rossbach

3

Almandin

12 år

2160 m

1.25.5 a

443.250

Marte Kløverød & Jorunn Realfsen

4

Ramstad Eld

11 år

2160 m

1.21.1 a

1.268.762

Stall Ekjo

 

 

 

9.løp: Varmblodshester. 2100 meter. 20 m v/ kr. 100.000,-, 40 m v/ kr.                     300.0000,-. 60 m ved kr. 500.000,-.

 

1

Per Cassa (DK)

6 år

2100 m

1.15.4 a

76.010

Cathrine Winge

2

Shadow of the Wind

7 år

2100 m

   1.15.3 a

96.273

Stall Chiron

3

Mr. Cantab (SE)

6 år

2120 m

1.14.0 a

134.649

Sverige

4

Herr Feinschmecker

6 år

2120 m

1.15.5 a

132.500

Svein Clausen & Marianne Undem

5

Spirit of Gulema

10 år

2140 m

1.14.8 a

333.500

Sara Kaasa

6

Howthehaloareyou

7 år

2160 m

1.10.9 a

1.965.133

Ole Bjørn Hoppestad

 

 


Demonstrasjon av reflex på klosterskogen travbane 28.01.2013

Her kan dere se en litt av hva som skjedde der.  trykk på linken under

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte99012913/29-01-2013#t=13m14s

 

 


Da er det et nytt år å nye muligheter.  Vi skal i år prøve å få med alle starthester som klubben har gjenom dette året også.

Bare gå inn på starthester oppe i høyre hjørne under Aktuelt.

Lykke til i 2013

 


Mælum og Solum travklubbens dag.

Torsdag 25.oktober arrangerte Melum og Solum Travklubb Travlagsdag på Klosterskogen Travbane. De var 9 løp denne dagen, der vinnerne fikk fine dekken og blomster, foruten DNTs 4-åringserie for hopper, som hadde egen premiering. Styrerommet var åpent for lagets medlemmer og sponsorer med koldtbord som sto framme. Det var en hyggelig kveld med godt over 30 stykker samlet på styrerommet. En stor fellesbong gikk inn med V5 gevinst og 1200 kroner ble spilt for til kommende lørdags V75. Vi takker våre sponsorer for deres bidrag.

Mesta Verksted, Olsen Maskin AS, Skien Containerservice AS, Veterinær Gyri Kaasin, Øyvind Slåen Transport, Transportcentralen Skien/Porsgrunn BA, Veidekke Industri AS og Galleri Rønningen.


Travgalla!!

Telemark Travforbund arr travgalla på parkbiografen, skien lørdag 2.februar. 2013.

Se mere informasjon om arr på TTF's hjemmeside her


grillfest

Melum og solum travklubb inviterer til grillfest hos Oddgeir Slåen lørdag 15 september kl.18.00.

Det vil bli servert grillmat og drikke til maten.

 

Adressen er Høydalsvegen 441A i kilebygda.

 

Velkommen til dere alle :-)