Styret 2020

Skrevet av JS,  31.03.2011

 

Styret i Bø Tråvlag i 2020

Formann: Kjetil Hynne        Telf. 90186720      Mail: k.hynne@hotmail.no

Nestformann: Espen Bakka

Sekretær: Per Arntzen

Kasserer: Sverre Hynne

Styremedlem: Maita Nordhus

Styremedlem: Odd Arne Aaland

Styremedlem: Tor Henning Hegna

Vara: Øivind Mikkelsen og Tone Landsverk