Andelslag

Vi har i lang tid gått med planer om å forsøke og danne et andellag innen Øst-Telemark Travselskap, men det har alltid stoppet opp. Noe vi selv må ta skylden for. Undertegnede nevnte dette for journalisten Trond Kaasa i Telen etter et intervju inoen dager etter vårt årsmøte. Etter at dette har stått skrevet, har flere kontaktet oss og vist interesse for dette.

Det som er viktig for oss denne gangen er at vi gjør ting i riktig rekkefølge. Først vil vi lodde stemningen blant medlemmer og andre interesserte, deretter vil vi ha et møte med alle de interesserte og legge de videre planer for oppstart av endelslag. Først når alt er på plass med antall andelshavere, eventuell andelspris / månedskostnad osv vil det være aktuelt å søke i markedet etter en aktuell hest. Det første andelslaget bør helst være en startklar løpshest. Dette for å komme i gang med aktiviteter på et tidlig tidspunkt. Alle andelseiere skal være med på avgjørelsen vedrørende hvilken/ hva slags type hest og trener som det skal jobbes med.

Har du lyst til å delta på dette ? Flere har meldt sin interesse til nå. Vi venter bare på deg !!

Ring Tore Sendsen på 905 85783 for mer informasjon.