Sannidal Travselskap - ny dato for lokalkjøring

24.07.2017

Sannidal Travselskap sin oppsatte lokalkjøring på Krokheia er flyttet til 03.09.17 kl. 14.00.

Løpsproposisjoner vil bli offentliggjort i løpsbulletinen for september/oktober.