Travlaget i sentrum

Skrevet av Richard Ekhaugen,  04.02.2013
Artikkelbilde
Organisasjonssjef Tore Kristiansen (bildet) kan glede travlagene med nyheten om DNTs nye støttefunksjon, Travlaget i sentrum. Foto: Hesteguiden.com.

DNT vil denne våren sette travlaget i sentrum. Nå tilbyr organisasjonen støtte til lag – først og fremst lag med lav aktivitet, med mål om større bevisstgjøring og økt motivasjon.

Lagsutvikling er et innarbeidet begrep i de fleste frivillige medlemsorganisasjoner som vi kan sammenligne oss med. Denne våren iverksetter også Det Norske Travselskap tiltak som skal gi travlag med lav aktivitet motivasjon til det videre arbeidet.

TIltaksplan
«Travlaget i sentrum» er betegnelsen på DNTs støttefunksjon. Administrasjonen har utarbeidet materiell som en veileder vil guide travlagene gjennom på et innledende møte. Målet er at tankevirksomheten som settes i gang rundt lagets kjerneverdier og eksistens skal munne ut i en tiltaksplan. I denne tiltaksplanen utarbeides det strategier for å nå de målene laget selv setter seg, og måloppnåelsen vil så bli vurdert på et oppfølgingsmøte.

- Ikke skjemt bort
- Min påstand er at DNT ikke har skjemt bort sine travlag med for mye besøk, og det akter vi nå å gjøre noe med, uttaler Organisasjonssjef Tore Kristiansen.

Forbundssekretærene vil ta kontakt med enkelte lag i sin region etter at de har gjennomgått de innsendte årsrapportene i etterkant av travlagenes generalforsamlinger. Travlagene kan også selv ta kontakt dersom behov.