Travgalla 2012 lørdag 2. februar 2013

Skrevet av Inge Nilsen / Tore Svendsen,  29.10.2012

Telemark Travforbund arrangerer Travgalla 2012 på Parkbiografen i Skien lørdag 2. februar 2013. Dette er samme dag hvor Klosterskogen Travbane står som arrangør av V75-løpene den uken. Nedenfor kan du lese mer om dette når det gjelder nominasjon, klasser, valg, pris, påmelding og diverse annet.

Travgalla Telemark 2012

Parkbiografen, Skien lørdag 2. februar 2013 kl. 19.30

Dørene åpnes kl. 19.00 - Aldersgrense 18 år.

Nominasjonskomitè: 5 stk. + 1 vara
:
Gyri Kaasin, Tore Svendsen + 3 travlagsmedlemmer valgt ut av arrangementskomitèen etter forslag på Travkonferansen.
Hvem kan nomineres ?
Hester eid av medlemmer i ett travlag tilsluttet Telemark Travforbund 2012 (Registrert eier/leier hos DNT pr. 1/12-2012.
Kusker/ryttere/trenere som er medlem i ett travlag tilsluttet TTF 2012 (Klosterskogen Travbane)
Ved tvil i forhold til nominasjonsberettigelse er arrangementskomitèens avgjørelse endelig.
Hvem kan foreslå kandidater ?
Alle kan komme med kandidater, men kandidatene organiseres via travlagslederne til TTF v/ Tore Svendsen, fortrinnsvis på e-mail (dnt.telemark@travsport.no) innen 10/12-2012. Det er en fordel at kandidatene begrunnes godt.
Kategorier:
Årets 3-åring varmblods
Årets 3-åring kaldblods
Årets 4-åring varmblods
Årets 4-åring kaldblods
Årets 5-åring og eldre varmblods
Årets 5-åring og eldre kaldblods
Årets trener alle kategorier (proff / amatør)
Årets kusk / rytter alle kategorier (proff / amatør)
Det nomineres inntil tre i hver kategori.
Årets Hest Telemark 2012 - Velges av juryen blant kategorivinnerne.
Jury:
7 personer + 1 vara: 
Jorunn Svensson, Inge Nilsen + 2 fra presse / media (forhåndsstemmer) + 3 stk valgt ut av arrangementskomiteen.
Tidsfrister:
Innspill på kandidater til og med 10/12-2012 til dnt.telemark@travsport.no (Tore Svendsen)
Nominasjonsmøte avholdes på Klosterskogen innen 18/12-2012 (Komitè-medlemmer innkalles).
Jury-møte avholdes på Klosterskogen Travbane 2. februar 2013. (Jury-medlemmer innkalles).
Sponsorer:
Det må skaffes 8-9 sponsorer à kr. 3.000,-, en til hver kategori (firmaer/travlag). Henvendelse arrangementskomiteèn.
Alle travlag i Telemark sponser kr. 1.000,- hver til Årets Hest.
På Parkbiografen, Skien:
Det blir en Festaften med pent antrekk, ledet av Ola Slåttsveen & Kurt Hella.
2-retters middag m/ 1 drikke inkludert i prisen.
Video-presentasjon av de nominerte.
Levende musikk og underholdning.
Billetter:
Pris kr. 595,- pr. person.
Alle nominerte inviteres gratis (1 person), pluss at det i tillegg reserveres 3 billetter pr. nominerte fram til 4/1-2013. (Må bestilles og innbetales til TTF konto 2610.15.00399).
Det reserveres billetter til alle travlag (1 billett pr. 10 medlemmer). Disse distribueres via travlagslederne og må betales innen 4/1-2013. ( Må bestilles og innbetales til TTF konto nr. 2610.15.00399.)
Fra og med 5/1-2013 legges ikke benyttede reservasjoner ut for fritt salg.( Ved eventuelle ventelister hos travlag og de nominerte betjenes disse først).
Det vil bli brukt navnelister som adgangskontroll. Det betyr at navn oppgis ved hver innbetaling.
Overnatting:
Vi har avtale med "Thon Hotel Høyers" om spesialpris:
Kr. 795,- for enkeltrom og kr. 995,- for dobbeltrom.
Tlf.bestilling: 35 90 58 15 eller 35 90 58 00 og oppgi kode: 470231.
Spørsmål ?
Henvendelse til arrangements-komitèen:
Gyri Kaasin              992 35366
Thomas Tvedt          924 65019
Inge Nilsen               979 51590