Sannidal Travselskap fikk årets Kulturpris

Skrevet av Liv Rannei Heldal - Foto Jimmy Aasen KV,  04.12.2015
Artikkelbilde
Styret i Sannidal Travselskap og ordfører i Kragerø Kommune Jone Blikra under prisutdelingen 3 desember.

Kragerø Kommune deler hvert år ut kulturpris, til lag , foreninger og organisajoner som har utmerket seg, for innsats utenom det vanlige. For året 2015 gikk prisen til Sannidal Travselskap, og prisen ble utdelt under kulturarrangementet i Kragerø Bibliotek torsdag 3 desember.

Ordfører Jone Blikra la i sin tale vekt på  lagets lange tradisjoner med hestehold, løpskjøring og innsats for å vise hesten som kultur. Han hadde satt seg godt inn i lagets historie, selv om han måtte erkjenne at han ikke viste så mye om dette på forhånd. Sannidal Travselskap er landets nest eldste travlag stiftet i 1878, og har i 2015 i underkant av 70medlemmer. Det er ikke så mange, men de har vært synlige med lang tradisjon for avl og hingstehold, og de senere årene har det vært hester i landstoppen. Særlig Knell, Megarama, Tema, Vesle Frøken Støen og nå Teddy Gutten Støen som er på full fart inn i kaldblodseliten.

Lagets leder Knut Melvin Kristensen takket for prisen og sekretær/kasserer Trond Dahlin delte ut gaver i retur til Kragerø Kommune og Kragerøavisa som begge fikk hver sin andel i Folkehesten Klosteskogen; Bertoni.

Prisen er på 20 000kr og vi går mot et jubileumsår for Krokheia Travbane i 2016 så både penger og heder kommer godt med.