Lokalkjøring - Sannidal Travselskap

08.08.2018

Sannidal avholder lokalkjøring på Krokheia søndag 19.08.2018 kl.12.00.                                                   Påmelding gjøres søndag 12.08. mellom kl. 19.00 - 21.00 til Liv Rannei Heldal telf. 40100909 eller epost rannei@kebas.no innen kl 09.00 påfølgende dag. Løpsproposisjoner finnes på Sannidals websider  og i løpsbulletinen for august.