Sannidal Travselskap - lokalkjøring lørdag 28.10.17

18.10.2017

Lokalkjøring avholdes på Krokheia 28.10.17.  Påmelding til Liv Rannei Heldal telf. 401 00 909 eller       e-post rannei@kebas.no innen mandag 23.10.17.     

For proposisjoner: se Sannidal sin facebookside.