Halvårsrapport Telemark Travforbund

Skrevet av Tore Svendsen,  18.07.2012
Artikkelbilde
Knell - en av årets mestseirende hester så langt

Vi har lagt bak oss årets første seks måneder, ett halvår som har vært positivt for Telemark Travforbund, men som også har vært litt turbulent til tider. Nedenfor vil du finne ett sammendrag av de første seks månedene.

JANUAR
Denne måneden er som vanlig en hektisk tid innen DNT-organisasjonen, da årsmøter skal gjennomføres rundt om i de forskjellige lagene. Lagene i Telemark gjennomførte sine årsmøter i henhold til sine oppsatte tidspunkter. Telemark Travforbund var representert ved tre av lagenes årsmøter; Mælum og Solum Travklubb, Bø Tråvlag og Øst-Telemark Travselskap. Det bør være en målsetting for 2012 at flest mulig årsmøter blir besøkt, men da mange legger disse på samme dag, er det ikke sikkert det lar seg gjennomføre 100 %. Det er i etterkant av årsmøtene avholdt møter med tre av travlagene.
11. januar 2012 ble det avholdt styremøte og ledermøte i TTF.
Siljan Travklubb, Skien Travklubb og Porsgrunn og Omegn Travselskap gjennimførte sine lokalkjøringer 7/1-14/1 og 28/1.
Sportslig sett var januar en fin måned, med 4 V75-seire og 24 seire totalt. I V75 var det Voje Faks som hentet seg to seire (Troll Jahns Æresløp og Lars Laumbs Løp), Hålands Liz og Next Catarina som hentet seg triumfer.

FEBRUAR
4. februar ble det avholdt informasjonsmøte med andelseierne i Folkehesten 2012, samt presentasjon av hesten i banen v/ Jan Rune Gaustad. Kurt Hella stod for presentasjonen på kursrommet, som var overfylt for anledningen.
11/2 gjennomførte Øvre Telemark Tråvlag sin lokalkjøring under Kviteseid-Marken.
Styremøte i TTF ble avholdt 13/2.
Formannsmøte vedrørende valgkomiteens arbeid ble avhold i februar. I forkant av møtet framkom det at Svein Norling frasa seg vervet som leder av TTF med øyeblikkelig virkning. Dermed var det nestleder Jorunn Svensson som overtok vervet som leder fram til årsmøtet.
Fredag 17/2 ble det gjennomført informasjonsmøte i "Til Start" prosjektet  Ca. 25 personer møtte opp og fikk informasjon av prosjektleder Knut Olav Dahl og travtrener Gunnar Gjerstad.
20. februar ble det avholdt møte i forbindelse med Dyrsku'n i DNT. Representanter for DNT,Norsk Hestesenter og TTF var tilstede.
22. februar var det regnskapsoppfølgingsmøte i DNT, hvor mulige forbedringer av rutinene i de forskjellige lagene ble diskutert. Det arbeides videre med prosjektet.
Generalforsamling i TTF ble avholdt 27/2. Tormod Thorbjørnsen valgte å tre ut av styret i forkant av valgene. Dette skapte en viss turbulens, men møtedirigenten rodde det hele til slutt i land. Styret fikk etter valgene følgende sammensetning: Jorunn Svensson (leder), Liv Rannei Heldal (nestleder, Gyri Kaasin, Jan Anund Haugland og Brede Øigarden Refsdal.
Sportslig sett ble det fem nye V75-triumfer i februar og totalt 28 seire. V75-vinnerne ble Espe Trym, The Taste Of Energy, Halling Riga, Järvsø Ole og Osingen.

MARS
Telemark Travforbund var representert ved avholdelse av kurs i websider og medlemsregister ved Harstad Travpark 9-11/3.
Styremøte i TTF 12/3- Planlegging av styrets arbeid 2012.
Formannsmøte TTF 12/3 med fokus på Generalforsamlingen i TT A/S og Klosterskogen Travbane AS
Generalforsamling i Telemark Toto A/S og A/S Klosterskogen Travbane ble avholdt 19/3. Styret i TT A/S fikk etter generalforsamlingen følgende sammensetning: Gunnar Eilefstjønn (leder), Svein Norling (nestleder), Knut Wille, Jorunn Svensson og Thomas Tvedt. TTF representert ved avholdelse av organisasjonskurs i Østfold Travforbund 19/3.
Stiftelsen "Moe Odins Legat" ble stiftet 21/3. Legatet står bak opprettelsen av Moe Odins Æresløp, som ble kjørt første gang under Påsketravet 2012. Styret i Moe Odins Legat betsår av Tor-Martin Moe, Gunnar Eilefstjønn, Arvid Grønheim, Jorunn Svensson og Asbjørn Mehla.
Onsdag 28. mars ble det avholdt åpent avlsmøte med DNT's nye avlssjef Anders Jârnerot. Totalt var det ca. 20 deltakere på møtet, hvorav flere utenfor Telemark Travforbunds distrikt. Det innebærer av deltakelsen fra våre egne kunne vært bedre.
3 nye V75-seire i mars måned. Ophelia Vic, Solvang Balder og Brødsjø Stina hentet seg disse. Totalt ble det 30 seire på hester fra Telemark i mars.

APRIL
På grunn av sykdom, har ikke forbundskontoret vært bemannet i april måned. Forbundets leder og styre har påtatt seg de oppgaver som har vært nødvendige i perioden.
Formannsmøte i forbindelse med DNTs Generalforsamling ble avholdt 16/4.
DNTs Generalforsamling ble avviklet på Gardermoen 29/4. 13 av Telemarks 15 lag deltok på generalforsamlingen, i tillegg til lederen i TTF. Sistnevnte deltok også i forskjellige møter i forbindelse med generalforsamlingen.
Neste trinn i "Til Start" prosjektet ble avholdt på Klosterskogen 29/4. Her var både 1- og 2-åringene representert.
Helgen og Holla Travklubb avholdt sin lokalkjøringe på Klosterskogen 14/4. Lunde Travselskap måtte avlyse sin lokalkjøring 21/4 på grunn av manglende deltakelse. Kjøringen skulle vært avholdt på Klosterskogen.
Årets Påsketrav på Klosterskogen ble som vanlig en suksess. Bork Odin ble den aller første vinner av Moe Odins Æresløp for Åsbjørn Tengsareid, mens Rognfaks slo selveste Tekno Odin i Telemarksløpet.
Totalt ble det to V75-seire i april ved Rognfaks og Moe Brage. 31 seire ble hentet hjem av hestene fra Telemark.

MAI
Forbundskontoret var i første halvdel av mai ubemannet på lik linje med april, mens det i siste del av måneden var 50 % bemannet i forhold til stillingen.
Det ble i mai avholdt møte med Sven Tore Jacobsen, styremedlem DNT og Jan Hedrèn, sportssjef i DNT vedrørende premiematrisen. Møtet ble avholdt i forbindelse med styremøte i Telemark Toto A/S. Disse forklarte prinsippene i premiematrisen og de mulighetene som ligger utover denne.
11. mai ble Trine Alice T. Espedal norsk mester for stallansatte i Bergen. Hun er ansatt hos trener Per Gottling i Porsgrunn.
Knell var den eneste V75-vinneren som var Telemarksrelatert i mai, mens det ble hentet 27 seire totalt.

JUNI
Sannidal Travselskap måtte avlyse sin lokalkjøring på Krokheia 1/6 på grunn av manglende deltakelse. Øst-Telemark Travselskap (24/6) og Bamble Travlag (29/6) arrangerte sine kjøringer etter terminlisten.
V75-kjøringen på Leangen ble en suksess for Telemark. Rognfaks tok seg av Erik Garbergs Æresløp for Thor Borg, mens Moe Brage tok seg av Trøndelagspokalen for Eirik Høitomt. Totalt hentet Telemarkshestene 33 seire i juni måned.