Generalforsamling 2017

31.01.2018

Generalforsamling i TTF avholdes onsdag 14.03.18 kl. 18.00, kursrommet Klosterskogen Travbane.(samme dag som GF i TT as) Forslag til valgkomiteen på kandidater må være innsendt innen 15.02.18. Forslag man ønsker skal opp på GF må være styret i hende innen 21.02.18.