Generalforsamling TTF 2021

23.02.2021

Årets generalforsamling i Telemark Travforbund er satt til torsdag 20.05.21.

Saker til behandling må sendes via tilhørende travlag og være styret i hende innen 29.04.21.