Generalforsamling 2016

26.01.2017

 

Generalforsamling i TTF for 2016 avholdes på Klosterskogen Travbane tirsdag 14.03.17.

Forslag til behandling må være styret i hende senest 21.02.2017.