Bli med på lisenskurs

Skrevet av Liv Rannei Heldal,  09.02.2016
Artikkelbilde

Klosterskogen Travbane arrangerer lisenskurs for kusker/ryttere
i trav og montè på Klosterskogen Travbane i løpet av våren.

Pris for kurset:                 kr. 3.500 (begge lisenser kr. 4.000)
Deltakere u/18 år og deltakere som har lisens fra før kr. 2.500.
Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring
og/eller ridning for å tas inn på kurset.

Påmeldingsfrist: 29. mars til
Tove Mikkelsen – 35 59 14 50 tove.mikkelsen@rikstoto.no
Husk, navn, adresse, mobilnr., fødselsdato og om du skal ta montè og/eller kjørelisens.