Aktivitetsplan

Koronatiden vi er inne i gjør at smitteverntiltak som blir iverksatt  kan gjøre at terminfestede aktiviteter i vår organisjon kan bli utsatt/avlyst.

AKTIVITETSPLAN 2021 ØSTFOLD:

Ponni/rekruttrav arr.  Ponniklubb arr. Dato Momarken Kala Sted kl. arrangør
               
Iskjøring Ponniklubb 14.02.2021     Sandstangen   Trøgstad
Ponnitrening   20.02.2021 x x     ØT
  Ponniklubb 25.02.2021     Norumløypa   Råde
Lokalkjøring   06.03.2021 x     12 Rakkestad +
Regional premiekjøring   06.03.2021 x       ØT
Ponnitrening   13.03.2021 x x   13 ØT
  Ponniklubb 18.03.2021     Skauge   Sarpsborg
Regional premiekjøring   27.03.2021 x       ØT
Lokalkjøring   11.04.2021   x   13 Halden
Til start! kurs HF 2020   02.05.2021   x   12 ØT
Til start! kurs HF 2019   06.05.2021 ? ?   18 ØT
Lokalkjøring   30.05.2021   x   13 Skjeberg
Toto – m/Ponniarrrangement? 16.06.2021   x     Kalafolket
Lokalkjøring   15.08.2021   x   13 Råde
Lokalkjøring   05.09.2021   x   13 Fredrikstad
Lokalkjøring   25.09.2021   x   13 Moss
Lokalkjøring   16.10.2021 x     12 Eidsberg