Oslo Travklubb

Skrevet av KjellG
Artikkelbilde

Styret i Oslo Travklubb 2018


Det nye styret i Oslo Travklubb 2019 er satt sammen av følgende personer:

Leder Arne Holm Mob. 901 57 702
Nestleder Anja Wigre-Rohde Mob. 920 36 926
Styremedlem Vidar Skogdalen Mob. 971 74 043
Styremedlem Odd Johansen Mob. 924 55 709
Styremedlem Knut Flatlandsmoen Mob. 934 68 180
Varamedlem Anne Marie Sveen
Mob. 922 84 230
Varamedlem
Mob. 
 
Regnskap           Odd Johansen Mob. 924 55 709

HISTORIEN OM OSLO TRAVKLUBB
Oslo Travklubb ble stiftet i 24. september 1907 som Kristiania Travklub. Organisatoren bak stiftelsen av klubben var Johan Widding. 

Klubben første styre besto av følgende personer:
Kjøbmand Elling Waagaard
Kjøbmand J. Kyllander
Kjøbmand Axel Jensen
Incassator Johan Widding
Pølsemager Truls Dahl
Skreddermester M.O. Fodstad
Slagter Hans Nordbye
Alle var fra Kristiania, og hadde personlige medlemskap i Det Norske Travselskap. Johan Widding var i mange år klubbens forretningsfører.
Allerede fra starten av samarbeidet klubben med å arrangere løp på DNT hjemmebane som lå på Etterstad. Kristiania Travklub ble på mange måter den førende arrangør av travløp i og rundt hovedstaden. I tillegg til løpene på Etterstad arrangerte klubben løp på Frognerkilen, og Østensjvannet.
Klubben opprettet et fond tidlig i 1920 årene, som skulle benyttes til innkjøp av pokal kalt Kristianiapokalen tilegnet de beste kaldblodshester. Senere i 1927 kom Bjerkepokalen som skulle gå til beste varmblodshest. Løpene har blitt kjørt på Bjerke Travbane frem til våre dager.
I 1925 ble navnet på klubben endret til Oslo Travklub, og først i 1936 ble det lagt til en b til i navnet som ble endret til dagens navn Oslo Travklubb.

Bjerke Travbane
1924 var det året da mulighetene for å etablere en landbane i Oslo dukket opp. Det Norske Travselskap, Kristiania Travklub, og Aker Travselskap gikk ut med tegningsinnbydelse til Aktieselskapet Det Norske Travselskaps Landbane.
Aker Travselskap og Oslo Travklub arbeidet i 1926 sammen med spørsmål om sammenslåing. Navn som Oslo og Aker Travselskap, og Oslo og Omegn Travselskap ble bragt inn i forhandlingene. Det endte etterhvert med nedleggelse av Aker, og de fleste medlemmer gikk inn i Oslo Travklub.
Etter initiativ fra Johan Widding ble i 1927 besluttet å innstifte Derbyløp for begge raser fra 1932.
 
 
DNT fikk av Landbruksdepartementet i 1928 konsesjon for kjøring med totalisator. Klubben fikk sitt navn på Derbyløpene, men fikk avslag på søknader om å arrangere totalisatorløp.
Klubben tok i stedet opp arbeidet for hesteeiere og amatørenes interesser. Det var klubbens medlemmer som stiftet Norsk Hesteeierforening tidlig på 1930 tallet. Denne forening ble på 1950 tallet reorganisert og splittet i to, ved at Norsk Hesteeierforbund ble stiftet som et landsorgan for lokale hesteeierforeninger og at Oslo og Omland Hesteeierforening overtok arbeidet for hesteeiere som sognet til Bjerkebanen.I slutten av 1930 årene forsvant Oslo Travklubbs navn på Derbyløpene. Kristianiapokalen og Bjerkepokalen har vært satt opp hvert år. De senere år er det Bjerke Travbane som har overtatt pokalene.
Av klubben ledere er det 2 som har bemerket seg ved å sitte som leder i mange år. Albert Christiansen med sine 25 år, og ikke minst Frode Skaugen med i alt 29 år ved roret.
 
 

Frode Skaugen

Klubbens ledere gjennom 100 år
Klubben har med sine 100 år i 2008 kun hatt 10 forskjellige ledere her følger en oversikt over disse:
Elling Waagaard 1907 - 1908
Joh. Torgersen 1909 - 1916
Johan Widding 1917 - 1918
Joh. Torgersen 1919 - 1923
Albert Christiansen 1924 - 1949
Frode Skaugen 1950 - 1979
Knut Hernæs 1980 - 1981
Arvid Nerlien 1982 - 1989
Jan Jensen 1990 - 1995
Rune Kjærnet 1996 - 1997
Trond Gjervan 1998 - 1999
Rolf Larsen 2000 - 2003
Trond Gjervan 2004 - 2007
Janet Tøen 2008 - 2009
Solveig Andersen 2009 - 1.8.2009
Nina Bakken 2009 1.8.2009 - 1.4.2010
Stein Rytterager 1.4.2010 - 2010
Øistein Eriksen 2011 - 28.06.2016
Svein Morten Buer 28.06 2016 - 25.08.2016
Sverre Risa 25.08.2016 -