Årsmøtesaker

Skrevet av Anne Hagenborg,  21.01.2013

Årsmøte holdes i klubblokalene til NMK Fluberg ved Vinjarmoen Travbane

Lørdag 26. januar kl 19.00

Sakliste:

1. Åpning og konstituering

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Fastsettelse av medlemskontigent

6. Valg

7. Innkomne forslag

 

Odnes. 08.01.2013, Styret