Styret i Eina Travlag

Nedenfor følger navn og kontaktdata på oss som sitter i styret i Eina Travlag.

Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har synspunkter, spørsmål eller innspill til det vi holder på med.

 

Styret i Eina Travlag 2014:

Leder: Maien Krogh Thorsbakken, e-mail: maien_1976@hotmail.no, tlf: 482 20377

Nestleder: Finn Holmen, tlf 950 87218

Kasserer: Steinar Nordengen, e-mail: sn@gestconsult.no, tlf: 974 19761

Sekretær: Jo Svenstad, e-mail: jsvenst@online.no, tlf: 995 37048

Styremedlem: Harald Slåtsveen, e-mail: pjokken@norgespost.no, tlf: 950 87088