Referat fra årsmøte 2014

16.04.2014

Årsmøte i Eina Travlag ble avholdt 24. januar 2014 i lokalene til Totens Sparebank på Eina. Her følger et referat fra møtet.

EINA TRAVLAG – REFERAT FRA ÅRSMØTE 2013, 24. JANUAR 2014

 1. Åpning ved styrets leder

 2. Godkjenning av innkalling og saksliste:
  Vi annonserte I TGN innen tidsfristen og senere i Totens Blad. Medlemmene har også fått påminnelse gjennom mail. Saklisten ble godkjent uten anmerkninger.

 3. Valg av ordstyrer og referent:
  Maien Krogh Thorsbakken ble enstemmig valg til ordstyrer. Linda Johansen ble valgt som referent. Det ble bestemt at alle de fremmøtte undertegner protokollen.

 4. Årsberetning for 2013:
  Linda Johansen leste årsberetningen for 2013. Årsberetningen ble godkjent uten anmerkninger.

 5. Revidert regnskap for 2012:
  Steinar Nordengen presenterte årets regnskap.

Inntekter: 56.601 kr, Overskudd: 12.611 kr, Beholdning: 150.437kr.

 1. Innkomne forslag
  - Leder hadde forslag om å sende ut plansjer fra møter og konferanser på mail til de som er interessert i å ha det. Steinar prøver å legge ut plansjene som vedlegg på nettsiden vår så medlemmene kan finne informasjonen der.

 2. Valg
  Styremedlemmer: Maien K. Thorsbakken (leder, ikke på valg), Harald Slåtsveen (ikke på valg), Finn Holmen (nestleder, ikke på valg), Steinar Nordengen og Jo Svenstad.

Representant og varamedlem til DNTs generalforsamling: Maien K. Thorsbakken, for øvrig overlates beslutningen til styret.
Representanter med personlige varamenn til forbundets generalforsamling: Leder og nestleder, men beslutningen overlates til styret.
Revisor: Olav Bjørnerud og Jan Blien, vara: Hallgeir Dotseth
Valgkomite: Bjørnhild K. Thorsbakken, Nils Ø. Vallesether og Rune Strand (Vara: Linda Johansen)

 1. Fastsettelse av medlemskontingent:
  Medlemskontingenten er nå 200 kroner. Det er likevel fremdeles slik at noen får krav på feil beløp grunnet en «systemfeil».  Nå kan vi ta inn kontingent selv og melde inn medlemskapet. Vi fortsetter med 200 kroner i kontingent også for 2015

 

 1. Godtgjørelse til styrets medlemmer:
  Leder får 5.000 kroner i godtgjørelse for 2014. De andre styremedlemmene skal ikke ha godtgjørelse.

10.  Eventuelt:

Steinar Nordengen fikk utdelt plakett i stedet for dekken i forbindelse med kåringen av Tangen Didrik som «Årets hest».


Linda Johansen fikk blomst for innsatsen i styret.

 

Til stede: Finn Holmen, Ingrid Elisabeth Yttergård, Terje Stensrud, Linda Johansen, Steinar Nordengen, Maien Krogh Thorsbakken, Brett Nordengen, Nils Ø. Vallesether

(Alle signerte i selve original-protokollen)