Årsberetning 2013

16.04.2014

Nedenfor følger Årsberetning for Eina Travlag for 2013. 

Beretningen ble gjennomgått på travlagets årsmøte den 24. januar 2014.

ÅRSBERETNING FOR EINA TRAVLAG 2013

Årsmøtet for 2012 ble avholdt i lokalene over Totens Sparebank på Eina 1. februar 2013.

Styret har bestått av følgende:
Leder:                         Maien Krogh Thorsbakken
Nestleder:                   Finn Holmen  
kasserer:                     Steinar Nordengen (på valg)
Sekretær:                    Linda Johansen (på valg)
Styremedlem:             Harald Slåtsveen

Øvrige tillitsmenn:
Vara til styret:                        Erik Bakke og Erlend Amlie
Revisor:                      Olav Bjørnerud og Jan Blien (Vara: Halgeir Dotseth)
Valgkomite:                Bjørnhild Thorsbakken, Nils Ø. Vallesether og Ingar Sønsteby

 

Aktiviteter i laget 2013:

Årsmøtet ble avholdt med 12 medlemmer til stede.

Det har vært god aktivitet i laget og medlemstallet har økt i løpet av 2013 og vi hadde per 31. desember 55 medlemmer.

Vi avviklet lokalkjøring sammen med Biri og Snertingdal 22. februar. Arrangementet var vellykket, og vi har planer om å gjenta samarbeidet i 2014.

Vi har stilt med mannskap på tre rutineløp, og vi stilte også vakter til travfesten i forbindelse med «Sommertravet» på Biri.

Leder har stilt på Ledermøte i Oppland Travforbund (11. februar), ordinær generalforsamling for Oppland Travforbund (28. mars), Ledermøte på Biri (22. april), Generalforsamling for Biri Trav (25. april), Lagsstyremøte Biri (24. juni), Høstkonferansen på Spåtind (11.-13. november) og Generalforsamling i DNT på Gardermoen (25.-27. november).

Vi hadde folk på stand på Gjøvikmarken torsdag, lørdag og søndag.
Leder har vært på fire arbeidsmøter på Biri i forbindelse med festarrangementet under sommertravet, «Hestens dag 2013» og Gjøvik-marken.  Vi var også med på gjennomføringen av «Hestens dag 2013».

Medlemmer av styret har dessuten solgt 10 andeler i «folkehesten» i desember 2013.

Vi har avholdt fem styremøter i løpet av året.

 

Sportsresultater:

Flere hester fra laget har løpt inn gode penger i året som gikk. Her er en oversikt ifølge DNTs statistikker:
- Tangen Didrik, Stall Olympic AB v/Steinar Nordengen, 572.505,-
- Jalapeno Broline, Sanda Racing Stable v/Steinar Nordengen og Christer Hagberg, 404.221,-
- Becky´s Serious, Vidar Holmlund, 274.500,-
- Kolbu Tarzan, Harald Slåtsveen, 143.000,-
- Lovisa Mykla, Sanda Racing Stable v/ Steinar Nordengen og Christer Hagberg, 136.000,-
- Lesja Kongen, Stall Olympic AB v/Steinar Nordengen, 135.000,-
- Gary Volcano, Jo Svenstad, 111.750,-
- Super Com, Vegard Thune, 93.000,-
- Twins Torpedo, Silje Rønning, 92.000,-
- Tekno Mor, Stall Olympic AB v/Steinar Nordengen, 67.000,-
- Juni Blixten, Finn Holmen, 58.661,-
- Høiby Knuppen, Nils Ø. Vallesether, 39.000,-
- Super Credit, Vegard Thune, 16.000
- Boklifaks, Finn Holmen, 12.000,-
- Høiby Prinsen, Nils Ø. Vallesether, 7.000,-
- Lykkje Elise, Ola Rusten, 5.000,-

I tillegg til å være den hesten i Eina Travlag som har løpt inn mest i 2013, har Tangen Didrik også plassert seg i toppen nasjonalt. Hesten ble nummer tre i Kriteriet og nummer to i Biri Oppdretningsløp, og han ble kåret til årets beste kaldblods hingst/vallak i Årsrevyen til TGN. 60 prosent av eierne i andelslaget Stall Olympic AB er medlemmer i Eina Travlag.