Velkommen Oppland

Skrevet av admin,  18.02.2008

 
 
 
 

Forbundssekretær Roy Kristiansen 95 10 25 11

13 tilslutta lag med stor aktivitet og mange ildsjeler som jobber for hesten i nærmiljøet og for travet på bana

 
 

Styret Oppland Travforbund 2009
leder: Ole Seigerud
nestleder: Arne Lindbak
Styremedlemmer:Terje Eriksen, Trond E. Utgård, Anne Gulbrandsen

vara : Elin Andersgård Helle, Nordlia , 2816 Gjøvik Vara: Knut Bjørnstad Bergum, Tunstad, 2651 Østre Gausdal, mail: knut_bb@hotmail.com , tlf 97043034