Travkonferansen 2009

Skrevet av KjellG.,  30.09.2009
Artikkelbilde

Helgen 26-27. september ble felles travkonferansen for lagene i Hedmark, Oppland, Østfold, og Oslo og Akershus avholdt på Sundvolden Hotell i Buskerud. Antall påmeldte fra de fire forbund var 134 deltagere og ledsagere.

Konferansen startet med å sende alle ledsagere til Kongens og Dronningens utsikt med hotellets diretør som kåsør.

Forbundsleder i OAT Arne Salberg åpnet konferansen å ønsket alle deltagere velkommen til Sunnvolden og denne felleskonferanse. Han sa at dette var et forsøk på å samle flere forbund, og håpet at konferansen ble både lærerik og sosial. Forbundsledere og sekretærene vil ha en samling for å evaluere den.

Første post på programmet var Terminlisteoppettet for 2010, hvorden den settes sammen, og gangen i hvordan den blir vedtatt. Her var opprinnelig Tron Gravdal Sportssjef i DNT satt opp, men i hans fravær tok Sportavdelingens Anette Isaksen gjennomgangen med Biri's Sportssjef Romund som bisitter. Etter gjennomgangen viste Anette også hvordan det nye innmeldingssystemet for travtrenere og amatører vil bli. Dette vil bli satt i drift i løpet av høsten, men det blir fortsatt muligheter til å benytte telefon for innmelding for de som ikke benytter data.

 

Mattis Asplin styreleder i Norsk Rikstoto var neste mann ut. Han kom rett fra Hallingdals dype skoger hvor han er med på årets elgjakt. Han holdt innlegg om ny organisasjon på salgsiden i NR og status på flere nye prosjekter. Blandt annet er det ny TV avtale på gang, noe som mange syntes virket spennende. Dette vil gjøre dagens Rikstoto Direkte til en mer seer vennlig kanal, og med digitale sendinger åpnes muligehtene til å styre sendingen selv. Her ble det en diskusjon rundt alle svenske spill og satsingen på norske hester.

Etter en god lunsj var vi alle på plass for å høre om Du-utvalgets arbeid ved Trygve Bjørge medlem i utvalget, og sekretær i utvalget Knut Olav Dahl. Trygve gikk i gjennom Du-utvalgets mandat og arbeidsoppgaver.Han fortalte om en del fine anlegg som finnes og hvor enkelte lag la ned en mengde dugnadstimer på sine anlegg.

Mitt møte med travsporten var artig innlegg fra Truls Christiansen fra Nes Travselskap. Han fortale litt om hvordan han kom inn i travsporten, og hvordan han opplevde å våre nytt travlags medlem. Det er ikke bare komme inn som fersking sa den muntre Truls, som også sa at det var ikke bare hester som gikk med ørehette og skylapper i trav norge. Vi må bli mye bedre til og markedsføre DNT som organisasjon.

 

Kjell Erik Eriksen travamatøren og anleggskontakt i Oppland fortsatte med et innlegg om "Hestens dag" på Lena Travbane. Hvordan travlaget hadde samlet en masse mennsker på deres lokalbane til et meget vellykket arrangement. Hestens dag arrangement er nok et opplegg som flere lag kunne arrangere, nå som antall starthester på lokalkjøringer er på vei ned.

 

Knut Olav Dahl tok for seg rammer, regler, og krav til søknader som skal inn til DU-utvalget. Du utvalgets prioriteringer og saksgang. Han la frem forslag til hva en søknad skulle inneholde, og hvilke ting som var viktig å få med i en søknad.

Deretter gikk han inn på Fond for tilsluttede selskaper, vilke regler som gjelder for tildeling av midler til lag og forbund. Denne del ble avsluttet med at salen kunne stille DU-utvalgets representanter spørsmål og få svar. Sammen med forbundsledere og Trygve Bjøre tok de imot spørsmål fra salen.

Dagens yngste foredragsholder var 17 årige Martha Lindstad fra Asker og Bærum Travklub. Hun har gjennom mange år vært en god ponnikusk, og nå fortalte hun oss hvordan hun så på overgangen fra ponni til stor hest. Hun hadde Sportssjef Romund Østbø fra Biri som bisitter, og som svarte på noen spørsmål som Martha stilte i sitt innlegg. Martha hadde laget et meget godt innelgg og fikk stor applaus fra salen. Hun minnet oss på at det er en del saker som må tas tak i når det gjelder overgangen fra ponni til stor hest.

 

Dagen ble avsluttet med innlegg fra Biri's alltid munnrappe salgskonsulent Helge Kleiven. Han informerte om opplegget de hadde på Biri med travlagene, og hvordan de støttet opp om salg og kampanjer. En meget bra opplegg som kansje Momarken og Bjerke burde kopiere. Helge ordnet med felles spille bonger til dagens V75 løp fra sverige hvor en rekke norske hester var med. Desverre ble det ikke tid til eget spill men han valgte lyntoto bonger.Til avslutning denne dag ble felles V75 på storskjem i kinosalen - resultatet ble 4 rett. Kl. 20.00 var det klart for felles middag og mange gode historier.

Søndag var det klart for møte med vår nye generalsekretær Ivar Egeberg. Han ga oss en status og innføring i hvor langt DNT har kommet med Hest i næring. Han fortale bl.a. og at DNT hadde hatt med seg representanter fra det norske skattevesenet til Sverige. De hadde blitt presentert den svenske malen for hest i næring, og han ønsket å overføre det opplegget til oss. Egeberg kom inn på prioritert oppgaver for 2010, som var en del av saker i strategidukumentet 2015.

Det vil bli raskt satt fokus på travtreneres muligheter til å kjøre regnskapet gjennom et felles system i DNT. Det innebærer at trenerlister må til en hver tid være korrekte. Feil listene vil gjøre at alle hester vil få startnekt. Det kom en rekke spørsmål fra salen, som ble besvart av Egeberg.

Konferansen ble rundet av med en rask oppsummering av forbundsleder i Oppland Ole Seigerud. Deretter ble det servert lunsj som en avsluttning på konferansen.