Årshjul 2008

04.08.2008

AKTIVITETSPLAN

 

 

 

Oppdatert 04.08.08

JANUAR

 

Årsmøte i lagene

 

 

Giro medlemskontingent sendes fra DNT

 

24.

Styremøte OT, telefonmøte

 

31.

Frist DU-søknad, innstilling fra forbundet til DNT

FEBRUAR

12

Styremøte OT

 

12

Ledermøte OT

 

16.

Lokalkjøring Vestopplandenes traverselskap på Biri

 

24.

Lokalkjøring Eina på Biri

 

15.

Frist for lagene å sende inn årsrapport

 

 

Utbetaling oppdretterpremier 2. halvår 2007

 

 

Utbetaling banebidrag for 2008

 

28

Årsmøte i forbundet

MARS

1.

Lokalkjøring Toten

 

8

Lokalkjøring Jotunheimen

 

10

Styremøte forbund

 

10

Ledermøte forbund

APRIL

3

Styremøte OT

 

3.

Ledermøte OT

 

5

Lokalkjøring Gjøvik på Biri

 

 

Ungdomscup Biri Travbane, oppstart

 

12

Generalforsamling i DNT

 

18.

Lillehammer og omland travselskaps dag på Biri, jubileumskjøring

 

27.

Lokalkjøring Gudbr.dal, Frya

MAI

12.

Lokalkjøring Valdres

 

 

Styremøte forbund

JUNI

1.

Lokalkjøring Biri og Snertingdal på Biri

 

8.

Lokalkjøring Gudbr.dal,  Fåberg og Gausdal landbane

 

5.

Styremøte forbund

 

19.

Ledermøte OT

JULI

15.

Søknadsfrist løpsbidrag 1. halvår 2008

 

22.

Styremøte

 

 

Fest på Hestetunet

AUGUST

7.

Felles ledermøte med Hedmark

 

8.

Oppland travforbunds dag på Biri

 

 

Utbetaling oppdretterpremier 1. halvår 2008

 

 

Utbetaling løpsbidrag 1. halvår 2008

 

10.

Lokalkjøring Hadeland

 

29.

Viken travselskaps dag på Biri

 

 

Styremøte forbund

SEPTEMBER

30.

Frist for søknad om premiekjøring 2009

OKTOBER

18.

DNT`s travkonferanse

 

25, 26.

Travkonferanse Oppland travforbund

 

15.

Frist for løpsproposisjoner lokalkjøring 2009

 

 

Styremøte forbund

NOVEMBER

 

 

DESEMBER

15.

Frist for DU-søknader 2009 fra lag til forbund

 

 

Innkalling til generalforsamling  OT 2009.

Tillitsmannskurs:                                     Elementærkurs:

regnskap, revisjon, budsjett                     foring av hest hestekunnskap,  treningslære

generelt kurs for styremedlemmer                      grunnleggende kjøring

hovpleie