Nord-Norge Travforbund

Skrevet av June Reyes,  04.01.2008

Nord-Norge Travforbund organiserer travlagene i Nord-Norge, tilsammen 14 travlag  fra Mosjøen i sør til Kirkenes i nord. Forbundet er Norges nest største travforbund med  ca. 1000 medlemmer. 

Forbundssekretær June Reyes har kontor på Harstad Travpark.
Kontortid sekretær: onsdag kl 08.00 - 16.00

Telefon:  93 08 84 63
Postadresse:  
Nord-Norge  Travforbund
Boks 5508
9496  Harstad.
Mail  sendes til:  dnt.nordnorge@travsport.no

  
Styret i NNTF (fra 18.06.2020):
Leder Odd Helge Vekve, Tromsø Travlag
Nestleder Karl Martin Andersen, Bodø Travlag
Siren Vonka Danielsen, Sør-Varanger Travlag
Liss-Karin Sandvik, Harstad og Oppland Travlag
Tina Lagesen, Harstad og Oppland Travlag

Vara: Børre Ertzaas - Midt Troms Travlag, Une Jensen - Tromsø Travlag, Heidi Gylseth - Bodø Travlag

Ta gjerne en tur innom sidene til de enkelte travlag. Du finner link på førstesiden til forbundet.