Ledige stallplasser på Nossum

Vi har noen ledige stallplasser ved Nossum Travpark.
Leiepriser for stallplass, rundball, strø og luftetrøer:
 kr 2200 pr mnd. Dagsats kr 75,-.

 Kontakt: Geir Ryggvik