05.11.17 - BJUGN

31.10.2017

Her er løpsinnbydelse for Fosen Travklubb sin lokalkjøring med pengepremier på bjugn Travarena søndag 05.11.17.

 

Fosen Travklubb

INVITERER TIL LOKALKJØRING MED PENGEPREMIER PÅ BJUGN TRAVARENA

SØNDAG 5. November kl. 13.00

Kaldblods:

1. løp: Kaldblods. 2100 meter. Grunnlag inntil kr 30.000,-. 20 meter ved 1 kr, 40 meter ved  kr. 10.000,- og 60 meter ved kr. 20.000,-. 20 meter godtgjørelse for 3 årige.

2. løp: Kaldblods. 2100 meter. Grunnlag inntil kr 100.000,-. 20 meter ved 50.000 kr og 40 meter ved  kr. 70.000,- . 20 meter godtgjørelse for 3 årige.

3. løp: Kaldblods. 2100 meter. 20m ved 150.000,-, 40m ved kr.200 000.-, 60m ved kr.300 000.- og 80m ved kr.500 000.-.

 

Varmblods:

4. løp: Varmblods. 2100 meter. Grunnlag inntil kr 30.000,-. 20 meter ved 1 kr, 40 meter ved  kr. 10.000,- og 60 meter ved kr. 20.000,-. 20 meter godtgjørelse for 3 årige.

5. løp: Varmblods. 2100 meter. 20 meter ved kr. 60.000,-, 40 meter ved kr. 150.000,-, 60 meter ved kr. 300.000,- og 80 meter ved kr 600.000,-. 20 meter godtgjørelse for 3 årige.

6. og 7. løp: Begge raser. 1700 m. Rutineløp for 2-årige. Ingen innskudd, enkel premiering.

8. løp: A-Ponnier. 1300m. Strek 2.55.

9. løp Ponni. Åpent, 1700m. Strek 2.30.

(Åpnes for bruk av lokaltider ved handicaping).

 

 

Premiaskala 40.

Innskudd kr. 200,- • Ponni kr. 50,-

Det kjøres etter DNT’s regler uten totalisator. Raskeste tid fra toto-,premie-, lokal-,eller prøveløp gjelder.

Hjelm, hjulskydd og sikkerhetsvest er påbudt.

Arrangøren forbeholder seg retten til forandringer.

 

Innmelding innen tirsdag 31. oktober kl. 20.00 til:          

Gunnhild Groven - tlf. 938 91 229 E-post: gunnrabb@hotmail.com

Jan Ola Riseth - tlf. 992 26 725 E-post: janola.riseth@mesta.no

Ponni meldes til:              Hege Mørreaunet  - tlf. 906 12 298 E-post: hegedavi@hotmail.com

                                            Trond Stoum – tlf. 990 46 384 E-post: trondstoum@live.no