18.06.17 - Malvik

06.03.2017

Her er Malvik Travlags løpsinnbydelse til lokalkjøringa på Jervvalla Travbane 18.06.17.

Malvik Travlag

Innbyr til kjøring på Jervvalla travbane søndag 18 juni kl. 13.00

1. løp. Kaldblods. 2-årige. 1660 m

 2. løp. 3-årige klb. 1660 m. 20 m tillegg for hver vunnet DNT pokal. Maks 2 tillegg.

 3. løp. 4-årige og eldre klb. 1660 m. 20 m tillegg ved kr. 1,-. Stengt ved 3 000,-

  4.løp. 4-årige og eldre klb. 1940 m. 20 m. ved 15 000. 40 m ved 30 000. Stengt ved 50 000,-

 5. løp. 4-årige og eldre klb. 1940 m. Utg 1.30,0. og dårligere. 20 m ved 1.29,9 – 1.28,0. 40 m ved 1.27,9 – 1.26,0. 60 m ved 1.25,9 – 1.24,0. 80 m ved 1.23,9 og bedre

 6.løp. Varmblodshester. 1940 m. 20 m ved kr. 5 000,-. 40 m ved kr. 15 000. 60 m ved kr. 30 000. 80 m ved kr. 80 000. 20 m godtgjørelse for 3-åringer og hester uten rekord.

 7. løp. Bygdaløp. 1660 m. Skjønnsmessig handikap. Kun for hester og kusker tilhørende Malvik travlag.

 Innskudd kr 200,-

Pengepremier. Premieskala 20 i løp 2 – 7. Gjenstandspremier til alle 2-åringer.

Seiersdekken i alle løp.

Ekstrapremie til hurtigste kald og varmblodshest.

DNT’s 3-årspokal til vinner av 2. løp.

Johannes Sjøvold Minnepokal til vinner av 5. løp. Deles ut til odel og eie etter 3 år til den hest som har høyest plass-siffer etter 3 år. Ved lik plass-siffer trekkes vinner mellom aktuelle hester.

Edvin Øren’s minnepokal til vinner av bygdaløpet.

Innmelding til

Morten Valstad         95 12 68 96                           morten.valstad@romeiendom.no

Marius Krokan        97 09 70 87                            marius.krokan@ntfk.no