10.08.17 - Ørland

22.05.2017

Her er løpsinnbydelsen til Ørland Travklubb sin lokalkjøring med pengepremier 10.08.17.

Ørland Travklubb innbyr til ”kappkjøring” om pengepremier

Skoglund Travbane Torsdag 10.08.2017 kl 18.00.

Kaldblodshester

1.løp    2100m 3 årige. Fosen Grand Prix, Egne statutter.

2.løp    1700 m Grunnlag høyest 10.000 kr.

            20 m ved 1 kr, 40 m ved 5.000 kr.

3.løp    2100 m Grunnlag høyest 100.000 kr.

            20 m ved 30.000 kr. 40m ved 70.000 kr

4.løp    2100 m Grunnlag høyest 500.000 kr.

            kr, 20 m ved 125.000 kr,

            40 m ved 200.000 kr, 60 m ved 400.000 kr.

Varmblodshester

5.løp    2100m 3 årige. Fosen Grand Prix. Egne stattuter

6.løp    1700 m Grunnlag høyest 20.000 kr.

            20 m ved 10.000 kr.

7.løp    2100 m Grunnlag høyest 100.000 kr.

            20 m ved 40.000 kr, 40 m ved 70.000 kr.

8.løp    2100 m Grunnlag høyest 1.000.000 kr.

            20 m ved 200.000 kr, 40 m ved 400.000 kr,

            60 m ved 600.000 kr.

Det betales innskudd i alle løp. 2/3 premiering.

For øvrig kjøres etter DNT`s reglement.

NB. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Vedrørende premiering tar klubben forbehold om at DNT godkjenner premietilskudd, Premieskala 4??blir satt ut i fra bevilgninger fra DNT.

Kusker over 75 år må levere helseattest

Ponni løp

9. løp. A – Ponnier      1300 m. Strek 3.40

                        Premier: 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – (200) kr .

10. løp.            Åpent               1700 m. Strek 2.50

                              Premier: 200 – 200 – 200 – 200 – 200 – (200) kr

Innskudd kr 0,- og 1/1 premiering i begge ponniløpene.

Innmelding tirsdag forut innen kl 1800. Gjerne på SMS

Jomar Rabban            47 64 07 91 mailto:jomar.rabban@radergard.no

Reidun Fremstad        95 08 71 51 mailto:rmarie-f@online.no      

Innmelding Ponni:      

Trond Stoum              99 04 63 84  trondstoum@live.no