06.05.17 - Orkdal

06.03.2017

Her er Orkdal Tråvklubbs løpsinnbydelse til lokalkjøring 06.05.17 på Orkdal Tråvpark.

                                                   Orkdal Tråvklubb.   

Innbydelse til lokalkjøring  med pengepremier på Orkdal Tråvpark lørdag 6. mai 2017 kl. 1100.                                

2-årsrekrutten kl.11.00-13.00. For 2-årige kald og varmblodshester.

2-årsrekrutten er ikke ment å være noen form for kappkjøring.

Det vil bli lagt mer vekt på eksteriør, oppførsel og bevegelser.

Vennligst være nøye med å oppgi hestens stamme og oppdretter ved innmelding.

Minnepremie til alle deltakerne.     Dekken og ekstrapremie til vinner i begge raser.

1.løp. 1700m Offisielt mønstringsløp 2-årige kaldblodshester. Voltestart.

2.løp.1700m.3-årige Kaldblodshester. 1700m. Utg. 1.50.

            20m tillegg for hvert påbegynt 2 sek bedre tid.  Premieskala 30.

3.løp. Dublan`s Minneløp.1700m.Kaldblodshester.utg.1.39.0.  20m tillegg for hvert påbegynt

           1.5 ek bedre tid. Premieskala 30

4.løp.2100m Kaldblodshester. 20m tillegg ved kr.20 000.- 40 ved kr.40 000.- Stengt ved

           kr. 100.000. Premieskala 30

5.løp. Ingebrikt Andøls Minneløp. 2100m Kaldblodshester.20mvedkr.130 000.-    40m ved

           kr. 250.000, 60m ved kr. 500.000. 20m godtgjørelse til hopper. Dekken og pokal til vinner. 

          Premieskala 30                 

6.løp. 1700m Offisielt mønstringsløp for 2-årige varmblodshester.  Voltestart.

7.løp. 1700m 3 årige varmblods.   DNTs pokal. 20m tillegg ved vunnet kr. 10.000.

            Premieskala 30

8.løp.2100m 4-årige og eldre varmblodshester. 20m ved kr.5 000.-40m ved kr.15 000.-

            Stengt på kr.40 000.- Premieskala 30

9.løp.  2100m Varmblodshester.20m tillegg ved vunnet kr. 50 000.- 40m ved kr.131 000.-

             60m ved kr. 300.000.  Premieskala 30

 

Ponniløp: 1. A .Ponni 1600m .   strek. 3.10

                  2. B.  Ponnier 1600m..strek.2.10

Innskudd kr.200.   2/3 premiering. Tidsløp= Beste rekord toto/lokalkjøring

Påmelding innen tirsdag 2. mai til:

Frank Westberg                                                 91 60 54 60

Lars Aunemo                                                   45 63 74 98

Øystein Mælen                                                90 87 88 22

Ponniløp: Laila Muhle                                               46 91 80 45