02.06.2017 - Rindal

10.03.2017

Her er Rindal Travklubb sin løpsinnbydelse til lokalkjøring fredag 2. juni 2017

RINDAL TRAVKLUBB INVITERER TIL

LOKALKJØRING PÅ RINDAL TRAVBANE

FREDAG 2. JUNI KL 20:00

Kaldblodshester.

1.løp. 3-åringer 1540m 20 m tillegg ved kr.1, 40 m ved kr.10 000. 20 m tillegg for hvert vunnet DNTs pokal.

2.løp. 1540 m. Grunnlag under kr. 80 000, 20 m ved kr. 20 000, 40 m ved kr. 50 000

3.løp. 1540 m. 20m ved kr.125 000,- 40 m ved kr. 250 000,- 60 m ved 500 000,- 80 m ved 1 000 000

4.løp. 1540 m. Grunnlag under kr. 8000. 20 m ved kr. 1, 40 m ved kr.4000

5.løp. 1540 m. Grunnlag kr. 0. Utg. 1.50.0. 20 m tillegg for hvert påbegynt 2 sek. bedre tid. Lokalkjøringstider gjelder her.

6.løp. 1540 m. Hoppeløp. Utg.1.34.0. 20 m tillegg for hvert påbegynt 2 sek. bedre tid.

7.løp. 1540 m. Mønstringsløp 2-årige kaldblodshester. Likestart. Premie til alle som gjennomfører til en km-tid på 2.20,0 eller bedre.

8.løp. 1540 m. Monteløp for kaldblodshester. 20 m tillegg ved 50 000, 40 m ved 100 000, 60 m tillegg ved 300 000 og 80 m ved 500 000

Varmblodshester.

9.løp. 1540 m. 20 m ved vunnet kr.10 000, 40 m ved kr.50 000, 60 m ved kr.100 000, 80m ved kr.

200 000. 40m godtgjørelse for ustartede 3-åringer, og 20 m godtgjørelse for ustartede 4-åringer. Dette gjelder totoløp.

10.løp. 1540 m. Mønstringsløp for 2-årige varmblodshester. Likestart. Premie til alle som gjennomfører til en km-tid på 1.40,0 eller bedre.

11.løp. 1540 m. Monteløp for varmblodshester. 20 m tillegg ved 50 000, 40 m ved 100 000, 60 m tillegg ved 300 000 og 80 m ved 500 000

12.løp. 1040 m. Ponniløp. DNTs Handikap. Premie til alle.

 Seiersdekken i alle løp unntatt mønstringsløp.

Innskudd kr. 200,-

Ponniløp kr. 50,-

2/3 premiering. Pengepremier, med kr. 2.000,- som førstepremie

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen løp ved liten påmelding.

Innmelding innen tirsdag 30. mai til:

Mads Løfaldli                        Tlf.:     950 59 058

Petter Baalsrud                     Tlf.:     909 38 057