Willy Salvesen tilbake som leder

På Agder Travforbunds generalforsamling ble Willy Salvesen valgt til ny leder, etter ett år ute av styret.

Generalforsamlingen ble avholdt på Sørlandets Travpark mandag 28. februar. Regnskapet viste 136 248 kroner i overskudd, og et år med brukbar aktivitet, hvor vi blant annet arrangerte NM for ponni.

Valgkomiteens forslag ble fulgt på alle poster. Erik Tønnesland gikk ut av styret etter eget ønske, og ble erstattet av Willy Salvesen, som også overtok ledervervet fra Gustav Larsen. Larsen tok gjenvalg til styret, og sitter nå som styremedlem.

Styret for 2011:
Willy Salvesen (leder)
Trygve Holtebekk (nestleder)
Olav Inge Beisland (styremedlem)
Elin Gumpen (styremedlem)
Gustav Larsen (styremedlem)