Willy Salvesen gjenvalgt

Skrevet av John Arne Degnes,  26.02.2008

Generalforsamlingen for Agder Travforbund ble avholdt på Sørlandets Travpark 25. februar 2008. Willy Salvesen ble gjenvalgt som leder.

Willy Salvesen fortsetter som leder, og han får med seg Erik Tønnesland som nestleder. For øvrig består styret nå av Gustav Larsen (ikke på valg), Trygve Holtebekk (gjenvalg) og Elin Gumpen (ny). Kenneth Hobbesland gikk ut av styret, men fortsetter som varamann sammen med Kjetil Olsen (ny). Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen gikk rolig for seg, og årsberetning og regnskap gikk gjennom uten merknader.