Viktige frister å merke seg

Skrevet av Richard Ekhaugen,  04.11.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Richard Ekhaugen.

Vi går inn i noen hektiske måneder for travlagene nå, og det er viktig å merke av noen datoer i kalenderen allerede.

Husk disse fristene fremover:

November: Frist for innkalling til generalforsamling i travlagene to måneder før møtet skal avholdes.
1. desember: Frist innsendelse av rapport etter Hestens dag for utbetaling av tilskudd.
31.januar: Forfall medlemskontingent for travlag 2015.
15.februar:  Frist for lagene å sende inn årsrapport til forbundene.
15.mars: Frist for forbundene til å sende inn årsrapporter fra travlagene til DNT.
Mars: Obligatorisk tillitsmannskurs for styremedlemmer i lag og forbund.
5. i hver måned: Nominasjon «Månedens hesteeier»