Utsatte lokalkjøringer

Påskekjøringene på Frivoll og Nesheim i påsken ble begge utsatt p.g.a. for få innmeldte hester, mens Setesdal Tråvlags 1. mai-kjøring blir utsatt p.g.a. mye snø i området.

Vi kommer tilbake med nye datoer for Nesheim og Senum. På Frivoll gjøres det et nytt forsøk onsdag 1. mai, ettersom datoen ble ledig da kjøringen i Setesdal ble utsatt.