Unghestsamling 26. februar

Vi minner om samlingen for hestene i 2009-årgangen på Sørlandets Travpark lørdag 26. februar kl. 11.

Veiledere denne gangen er Arild Berås, Ansgar Kohle og Kay Hansen. Vi begynner kl. 11 og holder på til ca. kl. 14, gratis servering i stallkroa etterpå.