Tilbakemeldinger "Til start"

Skrevet av Richard Ekhaugen,  10.11.2014
Artikkelbilde

I forbindelse med evalueringsmøte for "Til start"-prosjektet 21. og 22. november ønsker forbundsstyret tilbakemeldinger fra deltagerne.

Fredag 21. og lørdag 22. november avholdes et evalueringsmøte for "Til start"-prosjektet på Norsk Hestesenter på Starum. Fra Agder stiller blant annet forbundsleder Elin Gumpen, og hun ønsker innspill fra deltagerne som hun kan ta med seg til dette møtet.

Hvordan har du som deltager opplevd Til start-prosjektet i Agder? Det er selvfølgelig rom for både ris og ros, men vi håper på så konstruktive tilbakemeldinger som mulig.

Send dine tanker som deltager til regionssekretæren: dnt-sorvest@travsport.no senest tirsdag 18.november.