Revidering av reglement 2014

Skrevet av Richard Ekhaugen,  17.11.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Sportsavdelingen i DNT har nå sendt ut revidering av reglement og lisensbestemmelser på høring i lag og forbund.

Nederst i artikkelen følger forslag til revidering av DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser, og med kommentarer.

DNT sentralt henviser spesielt til foreslåtte endringer av DNTs Løpsreglement § 7-5, om begrensning i startfrekvens, samt § 12-1, pkt. 2, 5 og 6.

Innspill bes sendt regionssekretær Richard Ekhaugen innen torsdag 27.november.

DNTs Løpsreglement 2014

DNTs Lisensbestemmelser 2014