Revidering av DNTs lover

Skrevet av Richard Ekhaugen,  06.08.2015
Artikkelbilde
DNTs lovutvalg ønsker innspill i arbeidet med revidering av DNTs lover. Foto: Hesteguiden.com.

DNTs lovutvalg har startet arbeidet med revidering av DNTs lover og ønsker innspill fra hele organisasjonen.

I forbindelse med revideringen av DNTs lover inviterer utvalget hele organisasjonen å komme med innspill.

Innspill sendes på mail til: tore.kristiansen@travsport.no.

Frist: 1. oktober.

Lovutvalget vil deretter fremme endringsforslag til behandling i DNT-styret. Endelig behandling skjer på generalforsamlingen 2016.

DNTs lover finner du her.