Referat fra høstkonferansen

Årets høstkonferanse ble arrangert på Sørlandets Travpark 22. og 23. september, og var felles med Rogaland og Vestenfjeldske travforbund.