Referat Høstkonferansen

Skrevet av Richard Ekhaugen,  22.09.2015
Artikkelbilde
Leder i Vestenfjeldske Travforbund, John Blindheim, under lørdagens konferanse. Mobilfoto: Richard Ekhaugen.

60 deltagere fra 23 forskjellige travlag samt forbundsstyrer og inviterte gjester var samlet i Kristiansand denne helgen for å være med på å meisle ut norsk travsports fremtid.

Strategidokumentet «Trav 2020», som skal vedtas på DNTs generalforsamling i 2016, var utgangspunktet for helgens diskusjoner.


Ringdal engasjerte
Lørdagens program ble innledet med en taler fra øverste hylle; Kjell Terje Ringdal, en av Norges fremste eksperter på kommunikasjon og retorikk, ga deltagerne et innblikk i hvilke grep som kan gjøres for å skape mer oppmerksomhet og troverdighet rundt sporten vår. Ringdal tok i bruk et uttrykk han benyttet fra tiden som direktør for informasjon og samfunnskontakt i Norsk Rikstoto, «osteklokka». Begrepet spiller på travsporten som Norges best organiserte og vellykkede hemmelighet. Ringdal påpekte at skal vi få mer oppmerksomhet rundt sporten vår er vi avhengig av å få damer til sporten vår.
- Den mektige gruppen i dagens samfunn er damene, og vi må på damejakt – eller rettere sagt damer av begge kjønn!, predikerte Ringdal.


Om å skape troverdighet
Videre understreket kommunikasjonsringreven viktigheten av å skape troverdighet som grunnlag for rekruttering. Ringdal fortalte forsamlingen om huskeregelen for troverdighet, de tre K’ene.
- Kompetanse: Velinformert, kvalifisert, intelligent, verdifull og ekspert.
- Karakter: Ærlig, vennlig, moralsk, vil vel og uselvisk.
Vi må ikke motarbeid vår egen bransje med skittentøysvask – hvorfor er vi negative til vår egen sport?
- Kommunikasjon: Språk, omsorg, ser andre, forstår andre, lytte.
Hvordan bruker vi den fantastiske hesten til å nå ut i media og til folk som ikke er i miljøet?


Utfordringer
Nestleder i DNT-styret, Per E. Garberg og organisasjonssjef i DNT, Tore Kristiansen, innledet deretter arbeidet med strategidokumentet «Trav 2020». De pekte på følgende utfordringer for norsk travsport:
1. Hesteeiere
2. Bedekning/antall fødte føll
3. Barn- og ungdomstilbud
4. Sikre og utvikle gode treningsanlegg
5. Endring av rammevilkår – konsesjon/totalisatoravgift
6. En ren sport – alle konkurrerer på like vilkår
7. Organisering av norsk travsport
Det er viktig med framsnakk i stedet for baksnakk!


Rammevilkår
Tore Kristiansen tok for seg rammevilkårene for sporten vår.
Organisasjonssjefen innledet med å påpeke at det ved slike konferanser i fremtiden også er lurt å invitere Norsk Rikstoto.
Avl: Aldri hatt bedre travhester, samtidig som det har blitt bedekt veldig få hopper. Hvordan snu denne trenden?
Auksjonen var positiv.
Sportslig sett går det bra for norsk travsport.
Omdømmet er dårlig, hvordan kan vi få det bedre?
Vi må alle dra i samme retning!
Kristiansen tok deretter for seg sentrale punkter rundt sport og hestevelferd som et bakteppe for gruppearbeidet deltagerne skulle gjennom.


Gruppearbeid
Deltagerne ble delt inn i 8 grupper, på tvers av lag og forbund, og startet arbeidet med å skriftlig besvare de 8 problemstillingene. (Se vedlagte spørsmålsark)
Etter endt faglig innhold på lørdag ble konferansen avsluttet med V65-løp i restauranten og påfølgende travquiz.


Den glade gjengen i Vertigo med diplom og medaljer etter seieren i lørdagens travquiz. Mobilfoto: Richard Ekhaugen.


Søndag
Søndag startet med en orientering fra de daglige lederne ved Sørlandets Travpark, Forus Travbane og Bergen Travpark (se vedlagte presentasjoner). Dette for å gi deltagerne ytterlige momenter å ta med seg inn i gruppearbeidet. Etter at gruppene hadde avsluttet sine besvarelser, ble resultatene lagt frem i plenum og diskutert.
De skriftlige besvarelsene samles og sendes inn til DNT sentralt som et ledd i det videre arbeidet med strategiplanen frem mot generalforsamlingen i 2016.

Presentasjoner
Sørlandets Travpark v/Kjetil Olsen

Forus Travbane v/Vidar Grundetjern

Bergen Travpark v/Atle Lundgren Hansen