Oppnevning nytt NR-styre

Skrevet av Richard Ekhaugen,  08.05.2015
Artikkelbilde

DNT-styret gir i denne felles uttalelsen sin redegjørelse for behandlingen av oppnevning av nytt styre i Norsk Rikstoto.

- Styret i DNT har registrert at enkeltpersoner i trav-Norge stiller spørsmål ved ryddighet i styrearbeid og prosessen knyttet til oppnevning av nytt styre i NR.

Slik innledes uttalelsen fra DNT-styret som du i helhet kan lese i vedlegget under. Vedlagt i denne saken er også styrevedtaket som er gjort i denne forbindelse.

Styrearbeid i NR-saken

Styrevedtak 13_3_15