Millioner ekstra til sporten

Skrevet av Richard Ekhaugen,  16.12.2014
Artikkelbilde
Det blir mer penger til rekruttering i 2015. Foto: Hesteguiden.com.

Under helgens styremøte i DNT ble det gjort vedtak som sørger for 3 millioner kroner ekstra til formålet og sporten for 2015.

Det ensidige fokuset på negativitet rundt startgebyr som fremkommer blant annet i dagens utgave av Trav og Galopp-Nytt gir ikke noe godt bilde av hva våre medlemmer kan vente seg i 2015.

Styrking av ponnitravet
Under helgens styremøte i DNT ble det gjort vedtak som virkelig er en spore til optimisme for sporten vår det kommende året.

Styret vedtok:
- Økning i banebidrag med kr 1,15 mill til beløp kr 2,3 mill i 2015
- Økning i DU-midler med kr 0,8 mill til beløp kr 1,0 mill i 2015
- Økning til ponni med kr 0,5 mill til beløp kr 1,5 mill i 2015
- Dekning av banenes egenandel i Folkehesten kr 0,55 mill
- Økning i Til start-prosjektet med 300 000 kroner til 900 000 kroner for 2015.
Totalt kr 3 millioner kroner i økning = alt direkte til formålet og sporten!

Dette betyr at våre lokale anlegg kan holdes enda bedre ved like eller rustes opp. Rekrutteringen, i form av ponnitravet, får et løft. Vær med og spre disse positive nyhetene til medlemmer og potensielle medlemmer i tiden fremover.

Norge - til slutt
Norge er et av de siste (muligens det aller siste) landet i Europa som ikke har startgebyr (med unntak noen få løp slik som f.eks. Klasseløpene).

Budsjettvedtak: Startgebyr
«Det innføres fra 01.01.15 startegebyr i alle norske travløp med totalisator, dog med unntak for løp hvor det allerede betales innskudd og invitasjonsløp. Detaljerte regler vil bli utarbeidet. For 2015 settes startegebyr i V75 til kr 250 pr starthest, mens det i øvrige totalisatorløp settes til kr 100 pr starthest. Av ovennevnte gebyrer mottar de norske totalisatorbanene kr 50 pr starthest.»

Ovennevnte betyr at de norske totalisatorbanene får kr 50 pr starthest som del av startgebyrene. Totalt utgjør dette ca kr 2,2 mill. pr år. Startgebyrene innkreves av DNT og distribueres deretter til banene.