Lokalkjøring Lista 2. påskedag

17.03.2009

Lista Travselskab inviterer til lokalkjøring på Nesheim travbane, 2. påskedag 13. arpil 2009.

Innmelding til Henning - 38 39 32 65, eller Kjell - 913 42 425. Ponniinnmelding til Anne Lise - 958 44 139.

Påmelding senest 5. april 2009.