Lokalkjøring Frivoll 30. juni utsatt

Grimstad og omegn Travselskabs lokalkjøring 30. juni er utsatt. Ny dato er ikke bestemt.