Innbydelse Setesdal 2. juni

Setesdal Tråvlag inviterer til kjøring på Senum søndag 2. juni.

 

Lokalkjøring 2.juni 2013 kl 1300 på Senum Tråvbane, Byglandsfjord

Unghestløp 1600 meter

Varm og kaldblods, 2 åringer

3-årige kaldblodshester 1600 meter

20 m tillegg for hver vunnet DNT pokal og hver kr. 5000,- innkjørt.

3-årige varmblodshester 1600 meter

20 m tillegg for hver vunnet DNT pokal og hver kr. 5000,- innkjørt.

Kaldblodshester 1600 meter

Løpene settes opp etter innmelding for å få jevnest mulige løp.

Varmblodshester 1600 meter

Løpene settes opp etter innmelding for å få jevnest mulige løp.

Prince Ideals æresløp 1600 meter

Varmblodshester.

Montèløp 1600 meter

Varm og kaldblodshester.

Ponniløp 1000/1600 meter, tidsløp

Skjønnsmessig/gjennomsnittshandikap.

Montèløp for ponni 1000 meter, tidsløp

Skjønnsmessig/gjennomsnittshandikap.

Galoppløp for ponni 1000 meter

Åpent kun for ponnier som har deltatt i trav eller montèløp.

Ungdomsløp trav og montè

Dersom det er nok påmeldte hester, minimum 5 stk. i hvert løp arrangeres ungdomsløp.

Slagreim er påbudt i alle ponnitravløp.

Sikkerhetsvest er påbudt i alle løp.

Kun godkjente ponnier og lisensierte kusker til ordinære ponniløp.

Det kan også bli aktuelt å kjøre rekruttløp for ikke lisensierte/godkjente ekvipasjer.

Arrangøren kan fritt slå sammen eller dele eller avlyse løp avhengig av påmelding.

Startkontingent kr. 100,- pr løp for hester og gratis for ponni.

Ingen kan delta i mer enn to løp.

Påmelding innen tirsdag 28 mai kl 2200 til:

Stein Fossan, steinfossan@gmail.com tlf 952 13 028 for hest.

Torleif Fennefoss, tollen@live. no tlf 913 78 801 for ponni.