Innbydelse Lista 25. april

Lista Travselskab inviterer til lokalkjøring på Nesheim 2. påskedag kl. 13.

Påmelding innen fredag 15. april til:

Kjell - 913 42 425
Gunn - 902 97 465
Arne - 906 49 562

Anne Lise - 958 44 139 (ponni)