Informasjon fra DNTs valgkomite

Skrevet av Richard Ekhaugen,  01.09.2015
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Vedlagt følger brev fra valgkomiteen til forbund og lag, fremdriftsplan samt referat fra to møter.